Käännösmuistiteknologia
ENauti käännösmuistiteknologiamme tarjoamista hyödyistä!

Käännösmuistiteknologian hyödyt

Käännösmuistiteknologiamme auttaa ihmistä käännöstyössä ja tekee kääntämisestä nopeampaa, edullisempaa ja johdonmukaisempaa. Käännösmuisti on kielitietokanta. Se sisältää aiemmin käännetyn aineiston, jota voidaan käyttää uudelleen tulevissa käännöksissä. Se säästää ihmisten työpanosta, ja kieliasiantuntijat tuottavat käännöksiä projektieritelmien mukaisesti. Luodun käännösmuistin avulla voidaan nopeasti analysoida seuraavien käännöstöiden toistojen ja täsmäyksien prosenttimäärät koko uudessa aineistossa.

Vähennä kustannuksia käännösteknologialla

Higher productivity with translation memory technology
Tuottavuuden kasvu

Käännösmuistiteknologiamme kasvattaa tuottavuutta ja nopeuttaa läpimenoaikoja käännösprosessissa, joten voimme kääntää suurempia määriä ja toimittaa käännökset nopeammin.

Reduce translation costs with translation memory technology
Säästöt

Käännösmuistiteknologia voi tuoda säästöjä, koska aiempia käännöksiä voi käyttää uudelleen ja toistoja hyödyntää sitä mukaa, kun muistitietokanta rakentuu ja laajenee.

Handle complex formats with translation memory technology
Monimutkaiset tiedostomuodot

Käännösmuistiteknologiaa voi integroida eri tiedostonkäsittely-ohjelmiin, mikä mahdollistaa monimutkaisten tiedostomuotojen vaivattoman käsittelyn ilman pelkoa virheistä asettelussa, muotoilussa tai koodissa.

Advanced quality control with translation memory technology
Edistynyt laadunvarmistus

Käännösmuisti varmistaa, että tyyli ja sanasto pysyvät johdonmukaisina kaikissa asiakirjoissa. Taustalla toimiva varmennusjärjestelmä huomauttaa mahdollisista ongelmista jo kääntäjän työskennellessä.